Dikiş Alma

Dikiş alma, doğru anatomik yapının korunarak yara bölgesindeki dikişlerin tıbbi prosedürlere göre alınmasıdır. Evde hemşirelik hizmetinin kapsamında yer alan sütur alma, yaranın iyileşme sürecine katkıda bulunmayı hedefler. Stabil koşullarda yapılması gereken işlem, hastanın sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Alanında uzman, deneyimli ve bilgi birikimi yüksek hemşireler tarafından uygulanan hizmet; yaranın iyileşme sürecinin bir kapsamıdır. Sütur atma işlemi kadar önemli olan sütur alma, belirli zaman aralıklarında yapılabilir. Yüz bölgesindeki dikişler işlemden 3 ila 5 gün sonra alınabilirken eklemlerdeki dikişler için 14 günün geçmesi gerekir. Bununla birlikte yara bölgesinde enfeksiyonun oluşması durumunda veya dudakların tam kavuşamaması gibi hallerde sütur alma sürecinin uzadığı bilinmektedir.

Evde dikiş alma hemşiresinin uyguladığı sütur alma işlemleri, yaranın türüne göre değişiklik gösterebilir. Fakat genel olarak daha önceden belirlenmiş tıbbi prosedürler uygulanır.

Dikiş Alma Nedir?

Dikiş, cerrahi işlemin en önemli aşamaları arasında yer alır. Ameliyat edilen dokunun süreç içerisinde kapalı kalmasını sağlayan dikiş, yaranın enfeksiyon kapmasını da engeller. Bununla birlikte yaraya atılan dikişin, belirlenen zaman içerisinde alınması gerekir. Dikiş alma işlemi her ne kadar oldukça basit ve ağrısız olsa da uzman ve deneyimli hemşire tarafından dikişlerin alınması bir hayli önemlidir.

Evde sütur alma, hastanın hastane ortamına gidemediği durumlarda önemli bir işlem olarak ön plana çıkmaktadır. Bazı durumlarda hasta, ev ortamından ayrılamaz. Ya da hastanenin olumsuz psikoloji içerisine girmek istemeyebilir. Bu gibi durumlarda uzman hemşireler tarafından sunulan sütur alma işleminin bir hayli önemli ve talep gören bir uygulama olduğunu belirtmek mümkündür.

Yara bölgesine yapılan dikişlerin türü birbirinden farklı olduğundan, dikişin türüne göre sütur alma işlemleri yapılır. Bu nedenle yapılacak işlemlerin her aşaması çok önemlidir. Ayrıca yara bölgesinde sütur alma sırasında enfeksiyon oluşmaması adına steril ekipmanlar kullanılmalıdır.

Dikiş Alma Kapsamı

Uzman hemşireler tarafından evde bakım hizmetleri kapsamında yapılan dikiş alma uygulaması, cerrahi işlem sonrasında yara bölgesindeki dikişin alınması olarak tanımlanabilir. Çeşitli hastalıklarda ameliyat tedavisine başvurulmakta olup bu tür tedavilerde farklı malzemeler kullanılarak yaraya dikiş atılmaktadır. Temel amaç, yaranın herhangi bir şekilde enfeksiyon kapmasını önlemektir.

Dikiş alma işlemlerinde uzman hemşireler görev almakta ve dikişlerin sağlıklı bir şekilde alınması sağlanmaktadır. Sütur alma işlemlerinin kapsamı; dikiş bölgesindeki dikişlerin uygun yöntemler dahilinde alınması, yaranın olduğu bölgenin kontrol edilmesi ve işlemlerin tamamlanması şeklinde sıralanabilir.

Her bir aşamada steril malzemeler ve ekipmanlar kullanılmalıdır. Ayrıca sütur alma prosedürlerine uygun bir çalışma sistemi benimsenmelidir. İşlemlerin steril bir şekilde yapılmaması, yaranın enfeksiyon kapsamına ve farklı sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra sütur alma işlemlerinde, yaranın hangi bölgede olduğuna dikkat edilmelidir.

Yaranın bulunduğu bölgeye göre dikiş alma süresinde değişiklik meydana gelmektedir. Dikiş almada yaranın olduğu bölge ve süre ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Yüz bölgesindeki dikişler 3 ila 5 gün içerisinde alınmalıdır.
  • Sütur skalp için sütur alma süresi 7 ila 10 gündür.
  • Gövde bölgesinde bulunan dikişler 7-19 gün içinde alınabilir.
  • Kol ve bacak bölgelerindeki dikişler 10-14 gün içerisinde alınmalıdır.
  • Eklemlerde bulunan dikişler 14 günde alınabilir.

Belirtilen sürelere uygun bir şekilde dikiş alınmalıdır. Aksi halde yara kapanmamış olabilir. Bu ise farklı sorunlara neden olabilir ve hastanın hem fizyolojik hem de psikolojik anlamda kendisini kötü hissetmesiyle sonuçlanabilir.

Cerrahi Dikiş Alımı

Birçok hastalıkta kullanılan tedavi yöntemlerinden bir tanesi olan ameliyat, hastalıkların etkili bir şekilde tedavi edilmesini sağlar. Ameliyatın en önemli aşamalarından biri, yara bölgesine cerrahi dikiş atımıdır. Yaranın olduğu bölgeye dikiş atılarak bu bölgenin enfeksiyona uğraması engellenir. İlgili bölgede parçalı bir yaralanma mevcut değilse veya tendonlarda herhangi bir sıkıntı yoksa, bölgeye tıbbi prosedürler uygulanır ve dikiş atılır.

Dikiş atmadan önce kesilmiş olan bölge titiz bir şekilde temizlenir. Kesinin dikimi gerçekleştirilerek belirli aralıklarla pansuman işlemleri yapılır. Cerrahi dikiş alma işlemi ise bir sonraki aşamadır. Yara için belirlenen sürenin geçmesi ile birlikte yara bölgesindeki dikişler steril bir şekilde alınır. Dikişlerin erken çıkarılması, bölgede ayrılmalar meydana gelebilir. Bunun yanı sıra skar dokunun yayılması gibi bir sonuç oluşabilir. Bunun yanı sıra dikişlerin geç alınması da iltihaplanmalar, yara izleri gibi olumsuzluklara neden olabilir.

Bu gibi olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için sütur alma işlemlerinin tıbbi prosedürlere göre yapılması oldukça önemlidir.

Dikiş Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikiş alma işlemleri kapsamında dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunmaktadır. Bu hususları genel hatlarıyla şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

  • Yara bölgesinde gerekli olan sürenin geçip geçmediği kontrol edilmelidir.
  • Yara bölgesinde iyileşme sürecinin tamamlandığından emin olunmalıdır.
  • Steril bir ortam sağlanmalıdır. Kullanılacak malzemelerin hepsi steril olmalıdır.
  • Atılmış olan dikişin türüne uygun ekipmanlar seçilmelidir.
  • Daha önceden belirlenmiş olan prosedürler uygulanarak sütur alma işlemleri tamamlanmalıdır.

Dikiş Alma Fiyatları

Konfor Sağlık Kabini uzman hemşireleri tarafından uygulanan işlemler arasında yer alan dikiş alma, oldukça önemli hizmet türleri arasında yer alır. Çeşitli tıbbi işlemlerin yapılması sonrasında oluşan yaralardaki dikişler, yaranın iyileşmesine olumlu bir etkide bulunur. Bu nedenle hem sütur atma hem de sütur alma işlemleri, hastanın kendisini çok daha sağlıklı hissedebilmesi için önemlidir.

Sütur alma işlemlerinde steril malzemeler kullanılmakta olup alanında bilgi ve deneyim sahibi hemşireler hizmet vermektedir. Yaranın bulunduğu bölgedeki dikişler kontrol edilerek dikiş, tıbbi prosedürlere göre alınır. Özel fiyatlar dahilinde uygulanan işlem, sistematik ve planlı bir şekilde gerçekleştirilir. Sürecin başından sonuna kadar yara bölgesinde herhangi bir komplikasyon meydana gelmemesine dikkat edilir.