Evde Hemşire Hizmeti

Evde Hemşire Hizmeti

Evde hemşire hizmeti, evde bakıma ihtiyaç duyan hastalara sunulan bir hizmettir. Yatağa bağımlı hastalar, akut veya kronik hastalar başta olmak üzere ev konforunda bakım gerektiren hastalar için talep edilen bu hizmet; birçok farklı basamaktan meydana gelmektedir. Evde hemşirelik hizmeti olarak da değerlendirilebilir.

Hizmet kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan eğitimleri alarak kendisini bu alanda yetiştirmiş eğitimli ve uzman hemşireler, tıbbi bakım gerektiren hastalara gerekli bakım adımlarını uygular. Kateter ve ostomi bakımı, trakeostomi bakımı gibi ileri düzey bakım işlemlerinin yanı sıra ilaç tedavisi takibi, evde serum takma gibi basit düzeyde tıbbi işlemler de gerçekleştirilir.

Evde hemşirelik hizmetinde amaca uygun hareket etmek bir hayli önemlidir. Bunun yanı sıra uygulamaların her biri, tıbbi prosedürlere göre yapılmalıdır.

Evde Hemşire Hizmeti Nedir?

Evde hemşirelik hizmeti, kişiye özel bir hizmet türüdür. Özellikle ev ortamında tedaviye ihtiyaç duyan hastalara uygulanan 24 saat evde hemşire hizmeti, hastanın gerekli sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Hastanın yaşadığı ortamda, tıbbı prosedürlere uygun bir şekilde işlemleri uygulayan evde bakım hemşireleri; çoğunlukla kendi ihtiyaçlarını bir başkası olmadan karşılayamayan ya da yatağa bağımlı olan hastalara destek olmaktadır.

Evde Hemşire

Hastanın yaşadığı ortamda tıbbi müdahalelerde bulunan evde bakım hemşirelerinin birtakım niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikler, hemşirenin hem hasta hem de hasta yakınlarıyla doğru ve sistemli bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanır. 24 saat hemşirelik hizmetinin etkili ve efektif bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan hemşire nitelikleri şu şekildedir:

 • Hızlı ve pratik bir şekilde veri toplayarak doğru kararlara kısa sürede ulaşabilmeli.
 • Acil durumda sakinliğini koruyabilmeli.
 • Sorunlar karşısında doğru çözümlere ulaşabilmeli.
 • Hemşirelik konusunda hem pratik hem de teorik anlamda yeterliliğe sahip olmalı.
 • Hasta ve hasta yakınlarıyla doğru iletişim kurabilmeli.
 • Hastanın genel sağlık durumunu takip edebilmeli, gerekli durumlarda en doğru müdahaleyi yapabilmeli.
 • İş etiğine uygun hareket edebilmeli.

Bu hususların her biri, 24 saat hemşirelik hizmetinin çok daha etkili bir şekilde sonuçlanmasına olanak tanır. Bu nedenle evde hemşirelik hizmeti sunan hemşirelerin gerekli yeterliliklere sahip olması bir hayli önemlidir.

24 Saat Hemşirelik Hizmeti Hedefleri

Ev ortamında ve konforunda hastalara tıbbi destek sunmakta olan 24 saat hemşirelik hizmeti, birtakım hedeflere sahiptir. Bu hedeflerin her biri, problemler karşısında yenilikçi çözümlerin sunulması ve hastalara profesyonel destek verilmesi açısından önemlidir. Bu hedefler;

 • Hastanın konforu ve sağlığını ön planda tutmak,
 • Hastanın iyileşebilmesi adına tıbbi destek sunmak,
 • Hastanın kendi kendisine yetebilir duruma gelmesini sağlamak.

Evde Hemşirelik Hizmeti Neleri İçerir?

Evde bakım hizmetinin kapsamı oldukça geniştir. Her şeyden önce enjeksiyon yapma, serum takma, ilaç tedavisi takibi olmak üzere temel tıbbi işlemler evde hemşirelik kapsamında yer alır. Bunun yanı sıra çok daha ileri tedavi uygulamaları arasında bulunan nazogastrik (NG) tüp bakımı, trakeostomi bakımı, gastrostomi (besleme tüpü) bakımı gibi uygulamalar da gerçekleştirilmektedir.

Evde bakım hemşiresi kapsamında gerçekleştirilen hemşirelik hizmetlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Enjeksiyon
 • Serum takma, serum takibi ve serum çıkartma
 • Kan alma
 • Kan, idrar, tükürük, gaita örneği alma
 • İlaç uygulamaları
 • Lavman uygulama
 • Damar yolu açma

Bu ve bunun gibi hizmetlerin tamamı tıbbi prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Bunların yanı sıra pansuman yapma, süttür alma, sonda takma gibi işlemlerin de yapıldığı bilinmektedir.

Evde Hemşire Hizmetinin Özellikleri

Eve Hemşire Çağırma

Bazı cerrahi müdahaleler sonrasında hastanın ev ortamında da takip edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra özellikle yatağa bağımlı hastaların evde tedavi edilmesi ve tıbbi işlemlerin konfor alanında yapılması oldukça önemlidir. Çünkü hastaların sağlık kuruluşuna gitmesi hem zahmetlidir hem de zorlayıcıdır. Bu nedenle hastanın güvenliği ve sağlığı için konut ortamında sağlık hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir.

24 saat hemşirelik hizmeti, evde bakım hizmetinin bir alt dalıdır. Çeşitli nedenlerden ötürü sağlık kuruluşlarına gidemeyen hastalara tıbbi işlemler, hizmet kapsamında gerçekleştirilir. Evde bakım hemşireleri hastayı ilk ziyaretinde hastanın durumu ve hastalığın süreci ile ilgili bilgi alır. Bunun yanı sıra hastanın yakınlarıyla iletişim kurarak onlarla ikinci ziyareti kararlaştırır.

Hastanın durumu ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi sahibi olunduktan sonra hasta için bakım planı oluşturulur. Hasta bakım planı oluştururken beslenme, ilaç kullanımı, kişisel bakım, sıvı dengesi olmak üzere birçok konu ön planda tutulmalıdır. Ayrıca yapılan plan dahilinde sistematik bir çalışma gerçekleştirilmelidir. Gerekli raporlar tutulmalı, hastalığın seyri takip edilmelidir.

Evde Hemşire Hizmeti Avantajları

Evde hemşire hizmeti, özellikle ev ortamında ayrılamayan hastaların gerekli tıbbi uygulamalardan yararlanmasını olanaklı kılar. Birçok avantajı bünyesinde barındıran 24 saat hemşirelik hizmetinin genel avantajları şu şekildedir:

 • Yaşanılan ortamda sağlık hizmeti alınır.
 • Hastane psikolojisinden uzak durulur.
 • Sağlık hizmetine anında ulaşılır.
 • Hastane kaynaklı enfeksiyon riski minimuma indirilir.
 • Zamandan tasarruf edilir.
 • Hasta ve hasta yakınlarının yaşam kaliteleri arttırılır.
 • Acil bir durumda anında müdahale edilir.

Belirtilen özelliklerin her biri, özellikle son dönemlerde evde hemşirelik hizmetlerinin yoğun bir şekilde talep edilmesini sağlar.

24 Saat Hemşirelik Hizmeti Fiyatları

Konfor Sağlık Kabini tarafından evde bakım hizmetleri kapsamında sunulan 24 saat hemşirelik ve evde hemşire hizmeti, oldukça gelişmiş hizmetler arasında yer almaktadır. 24 saat boyunca hastanın takip edilmesini olanaklı kılan hizmet, alanında uzman hemşireler tarafından verilmektedir. Hastaların ev ortamında tıbbi uygulamalara ulaşmasını sağlayan evde hemşirelik hizmeti, hastanın zamandan tasarruf etmesini olanaklı kılar.

Hizmet kapsamında hastanın tıbbi ihtiyaçlarına yönelik bakım planları oluşturulur. Bu planlar uygulanarak hastanın zaman içinde kendisini hem fiziksel hem de psikolojik anlamda iyi hissetmesini sağlanır. Bunun yanı sıra hastanın 24 saat tıbbi müdahaleye zorlanmadan ulaşmasına destek olunur.