Evde Hasta Bakımı

Evde hasta bakımı, çeşitli nedenlerden ötürü kendi kendine bakamayan hastalara bakım uygulamalarının ev ortamında sunulması olarak tanımlanabilir. Bireyin gereksinimleri, kendisini rahat hissettiği ortamda verildiği için bu tür uygulamalar son derece önemlidir. Bakım uygulamaları sadece tedavi edici değil, aynı zamanda rehabilite edici çalışmaları da kapsar. Bu nedenle evde hasta bakımının oldukça kapsamlı ve komplike çalışmalar olduğunu belirtmek mümkündür.

Ev ortamında gerçekleştirilen bakım uygulamaları, hastaların çok daha sağlıklı ve konforlu bir yaşantı içerisinde olmasına olanak tanır. Bireyin gereksinimleri doğrultusunda verilen hizmet, alanında uzman sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Evde bakımın süresi, hastanın gereksinimlerine göre değişiklik gösterir.

Özellikle riskli cerrahi işlemlerden geçen hastaların ev ortamında bakılması gerekmekte olup bu noktada alanında deneyimli sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyulur. Evde hasta bakımı; engelli, yaşlı, kronik bir hastalığı bulunan, herhangi bir ameliyat geçirmiş ve iyileşme sürecinde olan hastalara sunulan bir hizmettir. Çeşitli tıbbi prosedürleri içermektedir.

Evde Hasta Bakımı Nedir?

Evde hasta bakımı, çeşitli nedenlerden ötürü bir süre kendisine bakamayan hastalara deneyimli hemşire ve doktorlar tarafından sunulan bir hizmettir. Alanında uzman sağlık personelleri tarafından verilen hizmet, hastaların çok daha sağlıklı ve rahat bir yaşantı içerisinde olmasını hedeflemektedir.

Hasta bakımı ile fizyolojik, psikolojik ve tıbbi bakım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalar ile birlikte hasta tanısı konulabilmekte olup bunun yanı sıra serum, aşı ve ilaç uygulamaları olmak üzere çeşitli tedavi işlemleri de uygulanır. Öte yandan kişiyi dış etkenlerden korumak, evde hasta bakımının kapsamında yer almaktadır.

Verilen hizmet ile yalnızca hasta insanlara yardım edilmemekte, bunların yanı sıra yaşlı ve engelli bireylere de bakım uygulamaları yapılmaktadır. Evde hasta bakımını yapan sağlık personellerinin uzman ve alanında deneyimli olması çok önemlidir. Sağlık personellerinde olması gereken özellikler ise şu şekildedir:

 • Ekip çalışmasının öneminin farkında olması
 • Evde bakım hizmetleri hakkında bilgi sahibi olması
 • Sağlıklı ve etkili bir şekilde iletişim kurabiliyor olması
 • Hasta hakları hakkında bilgi sahibi olması
 • Bireylerin sağlıklı bakım gereksinimlerine uygun bir çalışma içerisinde olması
 • Sağlık personellerinin bu ve bunun gibi niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Evde Hasta Bakımının Özellikleri

Evde hasta bakımı, oldukça kapsamlı ve son derece önemli hizmet türleri arasında yer alır. Ameliyat sonrası yara bakımı, evde pansuman başta olmak üzere kısa süreli bakım hizmetlerinin yanı sıra yaşlı ve engelli bakımı gibi uzun vadeli bakım hizmetleri de evde bakım uygulamalarına dahildir.

Evde hasta bakımının kapsamında olan konular oldukça fazladır. Çeşitli ameliyatlar ya da fiziksel hastalıklar sonrasında özel bakıma gereksinim duyan hastalara sunulan bakım işlemleri evde hasta bakımının içerisinde değerlendirilebilir. Bu tür bir hizmet, bireyin ihtiyaçlarını temel alır. Sağlık kuruluşlarına gidemeyen ya da hastane ortamında bulunmak istemeyen hastalara sunulan hizmet, haftalık ya da aylık olacak şekilde planlanabilir.

Daha çok yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı bireyleri kapsayan evde hasta bakımı hizmetleri; diğer uygulamalardan çok daha uzun süreli olacak şekilde planlanır. Kendi gereksinimlerini karşılama noktasında sorun yaşayan bireyler için verilen bakım hizmetleri kapsamlı ve bir hayli önemlidir. Hizmet dahilinde yaşlılara tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır. Bunun yanı sıra yaşlılara sunulan sosyal hizmetler de bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların her biri, alanında uzman sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Evde Hasta Bakımı Kapsamı

Evde hasta bakımı; hasta, yaşlı ve engelli bireylerin çok daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşantı içerisinde olmasını sağlamayı amaçlayan bir hizmet türüdür. Hizmet dahilinde bireyin gereksinimleri analiz edilir ve gereksinimleri karşılayacak bir bakım planı gerçekleştirilir.

Evde hasta bakımının kapsamı oldukça geniştir. Bireyin ihtiyaçlarına göre bakım çalışmalarının süresi belirlenir. Bu nedenle ilk önce gerekli analizlerin yapılması bir hayli önemlidir. Engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara sunulan bakım hizmetleri; evde hasta bakımının kapsamında yer alır.

Hastaneye gidemeyen, bu nedenle evde bakım işlemleri yapılması gereken bireylere yapılan bakım çalışmaları; bireylerin çok daha sağlıklı bir yaşantı içerisinde olmasını hedefler. Bunun yanı sıra ameliyat geçirmiş ya da kısa süreli bakıma ihtiyaç duyan bireylere de hizmet sunulmaktadır.

Evde bakım hizmetlerinden genel olarak şu gruplar yararlanabilir:

 • Kalp ve damar hastaları
 • Cerrahi operasyon sonrasında evde bakıma ihtiyaç duyan hastalar
 • Tansiyon hastaları
 • Ortopedi ve travmatoloji hastaları
 • Akciğer ve solunum yolu hastaları
 • İleri yaştaki bireyler
 • Laboratuvar tetkikinin yapılması gereken bireyler
 • Tıbbi ekipmana gereksinim duyan kişiler
 • Kanser hastaları
 • Felçli bireyler

Evde Hasta Bakımı Avantajları

Uzman, deneyimli ve bilgi birikimi yüksek sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen evde hasta bakımı, oldukça avantajlı bir hizmet türüdür. Hasta ya da bakıma ihtiyaç duyan kişilerin ev ortamında bakım hizmetlerinden yararlanabilmesini mümkün kılan hizmet hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilmesini sağlar. Ayrıca acil durumlarda gerekli müdahalelerin yapılmasına olanak tanır.

Evde Hasta Bakımı Fiyatları

Konfor Sağlık Kabini uzman sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen evde hasta bakımı hastaların ev ortamında rahat ve konforlu bir şekilde tedavi görmesini sağlayan ve sağlıklı bir yaşantı içerisinde bulunmalarını hedefleyen uygulamalardır. Hasta, yaşlı, engelli bireylerin yanı sıra bakıma ihtiyaç duyan kişilere sunulan hizmet; bireyin fizyolojik, psikolojik sağlık hizmetlerinden yararlanmasını mümkün kılmaktadır.

Belirlenen fiyat politikalarına göre sunulan hizmetler, oldukça profesyonel ve kurumsal bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Hizmet, temel olarak bakıma ihtiyaç duyan bireylerin çok daha sağlıklı ve konforlu bir yaşantı içerisinde olmasını hedeflemekte olup verilen hizmetlerin tamamı bu hedefe yöneliktir. Bu nedenle planlı bir şekilde hizmet sunularak hastaların gereksinimleri giderilerek çok daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşantıya ulaşmaları amaçlanır.