Enjeksiyon

Enjeksiyon ya da bir diğer adıyla iğne uygulaması, çoğunlukla enjektör kullanılarak vücudun belli bölümlerine sıvı ilaç verme işlemidir. İğne, büyük oranda sindirim sistemi yoluyla uygulanır. Bununla birlikte bazı durumlarda parenteral, yani çözelti yoluyla uygulanması da mümkündür. Sağlık uygulamalarında günümüzde ve önceki dönemlerde en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Aynı zamanda iğne uygulaması, farklı işlevleri yerine getirmek amacıyla da kullanılabilir. Yapılan çalışmalara göre enjeksiyonun %95’lik bölümü tedavi amaçlıdır. Bunun dışında iğne uygulaması %3 oranında aşılama ve kan nakli amacıyla da gerçekleştirilmektedir. İğne yapma sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok detay vardır. Dolayısıyla enjeksiyonun mutlaka alanında uzman bir sağlık çalışanı tarafından uygulanması gerekir.

Enjeksiyon Nedir, Nasıl Yapılır?

Enjeksiyon, günümüzde hastalıklarla mücadelede en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Aynı zamanda tedavi uygulamalarının dışında çeşitli bulaş riski yüksek hastalıkların bulaşını engelleme kapsamında aşılama faaliyetlerinde de kullanılır. Ayrıca kan nakli gibi hayati öneme sahip olan uygulamalarda da yine enjektör yardımıyla gerçekleştirilen yöntemler kullanılır.

Halk arasında iğne olarak da adlandırılan enjeksiyon, mutlaka alanında uzman ve deneyimli bir sağlık çalışanı tarafından uygulanmalıdır. Keza, iğne yapma sürecinde damar yolunda meydana gelebilecek olası hava alımı, ciddi risklere neden olabilir. Bu risklerin boyutu öylesine yüksektir ki iğne esnasında 10 ml ve daha fazla havanın damara giriş yapması, ölüme sebebiyet verebilir.

Enjeksiyon Nedir?

Enjeksiyon ya da iğne: deri altına bir enjektör yardımıyla giriş yaparak; damar, doku, boşluk veya kanal içine sıvı formda ilaç verme uygulamasıdır. Büyük oranda sindirim yolu aracılığıyla uygulanır. Bazı durumlarda ise çözelti formunda parenteral yöntemlerle de iğne uygulaması yapmak mümkündür.

İnsan vücudunda iğne uygulaması için uygun bazı bölümler vardır. Bunlar genel olarak;

  • Kolun üst bölümünün dış yüzeyi,
  • Bacağın arka üst bölümü,
  • Memenin üst kısmı,
  • Karın derisi,

Sıralanabilir. Bununla birlikte enjeksiyon uygulamasında iğnenin nitelikleri de farklılık gösterir. İğne niteliklerinin farklılık göstermesindeki en temel belirleyici verilecek ilacın içeriğidir.

Farklı hastalıkların tedavi sürecinde ya da kontrol altına alınmasında farklı türden enjektörlerin kullanılması gerekir. Şeker hastaları için insülin enjektörü kullanılırken, Heparin hastaları için tüberkülin olarak adlandırılan enjektörler kullanılmalıdır. Burada en önemli belirleyici enjekte edilecek olan ilacın emilim nitelikleridir.

Enjeksiyon Nasıl Yapılır?

Enjeksiyon, vücut bölgesine göre farklı şekillerde uygulanır. Aynı zamanda iğne yaparken hastanın yaşı da önemlidir. Belli yaş grupları için farklı türden uygulamalar bulunmaktadır. Yaygın olarak tercih edilen kol bölgesinden yapılan iğne uygulamasında hastanın ilk olarak iğne yapılacak kolunu gevşekçe yan tarafa doğru bırakması gerekir.

Yan tarafa bırakılan kol aynı zamanda dirseklerden bükülmelidir. Böylelikle iğnenin ve içerisindeki sıvının arzu edilen düzeyde etki göstermesi sağlanır. İğne uygulaması, hastanın yatar ya da oturur pozisyonda olduğu durumlarda yapılabilir. İğne yaparken sağlık çalışanının mutlaka uygulamanın yapılacağı bölge ve verilen ilacın niteliklerine önem vermesi gerekir.

Kol bölgesinden yapılan iğnelerde 90 derecelik açı ile doku üzerine giriş yapılmalıdır. Bu bölgede yer alan kas dokuları, emilim açısından daha az yeteneklidir. Dolayısıyla buradan enjektör girişi yapıldığında deri altına nüfuz eden ilacın 1 ml’den fazla olmamasına özen gösterilmelidir.

Enjeksiyon Türleri Nelerdir?

Enjeksiyon, enjekte edilecek olan ilacın niteliklerine göre farklı türlere ev sahipliği yapar. Farklı şekillerde kategorize ediliyor olsa da temel olarak 4 çeşit iğne türü olduğunu söylemek mümkündür. Her bir iğne türü enjektörde yer alan ilacın veya sıvının niteliklerinden farklı olarak uygulama alanına göre de değişkenlik gösterir.

Burada en temel belirleyici ilacın ve uygulama yapılacak olan dokunun emilim hassasiyetidir. Enjeksiyon türleri genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

  • Deri Altına (Subkutan) – SC
  • Kas İçerisine (İntramüsküler) – İM
  • Damar İçerisine (İntravenöz) – İV
  • Cilt Altına (İntradermal) – İD

Tüm bu iğne yöntemleri, hastanın yaşadığı sağlık sorunun boyutlarına göre uzman hekimler tarafından tercih edilebilir. Hastanın söz konusu ilaç veya sıvıya duyduğu ihtiyacın aciliyeti, bu noktada en temel belirleyicidir.

Deri Altına (Subkutan)

Deri altına yapılan iğne uygulaması, en yaygın olarak tercih edilen yöntemlerdendir. Bu uygulamanın hedef bölgesi; bacağın üst ve dış bölümü, kolun üst bölümünün dış kısmı ve karın ya da memenin üst bölümüdür. Çoğunlukla Heparin ve insülin tedavisinde kullanılan enjektörler yardımıyla deri altına inilerek sıvı girişi sağlanır.

Arka arkaya deri altına yönelik iğne uygulaması yapılacaksa burada uygulama bölgesinin her seferde değiştirildiğinden emin olunmalıdır. Aynı bölgeye sıklıkla yapılan iğne uygulaması, doku hasarına yada emilim sürecinin düşmesine neden olabilir.

Kas İçerisine (İntramüsküler)

Kas içerisine ya da adaleye yapılan intramüsküler enjeksiyon uygulaması, emilim ve yayılım bakımından oldukça avantajlıdır. Deri altı uygulamalarına göre çok daha hızlı emilim ve yayılım imkanı sunar. Dolayısıyla hastanın oral yolla ilaç alamaması durumunda, aciliyetle ilaca erişmesi gerekiyorsa intramüsküler iğne tedavisi oldukça efektif sonuçlar vadeder. İntramüsküler iğne uygulamasında çoğunlukla kalça bölümü hedef noktadır.

Damar İçine (İntravenöz)

Damar içine enjeksiyon uygulaması da çabuk emilim ve yayılım gerektiren durumlarda yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Doğrudan damara enjekte edilen sıvı, damar yolu yardımıyla hızla yayılmasını sağlar. Bilek içleri ve dirsek bölümünün ön yüzeyi intravenöz uygulaması için en uygun alanlardır.

Cilt Altı (İntradermal)

İntradermal iğne uygulaması, deride dermis tabakası olarak adlandırılan bölgenin hedef alındığı yöntemdir. İlaç ya da sıvı, doğrudan bu tabakaya uygulanır. Vücutta kolun üst ya da iç bölümleri intradermal yöntemi için en uygun alanladır.

Enjeksiyon Fiyatları

Enjeksiyon fiyatları konusunda en temel belirleyici uygulama yöntemidir. Bununla birlikte enjeksiyonun mutlaka alanında uzman ve deneyimli bir sağlık çalışanı tarafından uygulanması gerekir. Konfor Sağlık Kabini, iğne uygulamaları başta olmak üzere sağlık alanında ihtiyaç duyduğunuz her türden hizmeti uzman personelleriyle uluslararası standartlara uygun olarak sağlamaktadır.