Evde Gebelik Testi

Gebelik testi, muhtemel gebeliğin kesin tanı ile doğrulanmasını amaçlayan bir test türüdür. Kadınların gebe olup olmadığını kesin bir şekilde öğrendikleri bu tür testlerin türleri birbirinden farklıdır. Özellikle hastaneye gidemeyen ve evde hamilelik testi yapmak durumunda kalan kişiler için önemli bir hizmet olan hamilelik testi, tıbbi prosedürlere göre uygulanır.

Oldukça basit bir test olarak değerlendirilebilen gebelik testinde hCG hormonu teşhis edilir. Böylelikle kişinin hamile olup olmadığı belirlenir. Her ne kadar hamilelik durumunda hCG hormon düzeyi normalden daha fazla çıksa da bu durum bazı tümöral hastalıklar ile dış gebelik durumunda da görülebilmektedir.

Bu nedenle hamilelik durumunun kesinleştirilebilmesi için rahim duvarının ultrason ile görüntülenmesi de gerekli olabilir. Konfor Sağlık Kabini, kanda gebelik testi hizmeti sunmakta olup gebelik şüphesi taşıyan kadınların gebe olup olmadıklarını anlamalarını sağlar.

Gebelik Testi Nedir?

Hamilelik ile görülen spesifik bulguların tespit edilmesi ve kişinin hamile olup olmadığının netleştirilmesi için yapılan testler, gebelik testi olarak adlandırılır. Gebeliğin doğrulanması noktasında sıklıkla kullanılan test, hCG hormon seviyesinin ölçümünü temele alır. Kanda hamilelik testi kapsamında yapılan testler, gebelik şüphesi duyan kadınların net sonuçlara ulaşmasını sağlar.

Hamilelik testi hizmeti oldukça kapsamlı bir hizmet türüdür. Kandan numune alınarak yapılan test, oldukça önemli hizmetler arasında yer alır. Bu hizmetin özellikleri genel hatlarıyla şu şekildedir:

  • Kanda hamilelik testi erken teşhis ilkesine dayandığından, gebelik şüphesi bulunan kadınlar tarafından talep görür.
  • Adet gecikmesi görülen kadınlar, gebelik testine başvurulabilir.
  • Gebelik testinde alanında uzman sağlık personelleri çalışmalarda bulunur.
  • Gebeliğin en net sonucu, kan tahlili ile ortaya çıkar.

Belirtilen hususların her biri, hamilelik testinin özellikleri arasında yer alır. Çeşitli tıbbi prosedürlere göre yapılan hamilelik testi, kadınların hamile olup olmadığını net bir şekilde öğrenmesini sağladığından, oldukça önemli hizmetler arasında yer almaktadır. Evde sunulan hizmet, farklı nedenlerden ötürü sağlık kurumlarına gitmek istemeyen kadınlar tarafından tercih edilir.

Gebelik Testi Türleri

Gebelik testleri temel olarak iki başlık altında değerlendirilir. Hamilelik konusunda net bir bilgi veren kanda hamilelik testi ve idrarda hamilelik testi, kadınların gebe olup olmadıklarını anlamalarını sağlayan testler arasında yer alır. Her iki testin de prosedürleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle uzman sağlık personelleri tarafından testlerin yapılması gerekmektedir.

İdrarda Hamilelik Testi

İdrarda hamilelik testi, iki farklı şekilde yapılır. İdrar yaparken test çubuğunun ortası idrar ile ıslatılır. Bunun yanı sıra idrar bir kabın içerisine alınır. Daha sonra test çubuğu kabın içerisine daldırılır. Test çubuğunda renk değişikliği olup olmadığı, kişinin hamileliği konusunda net bilgi vermektedir. Kişi, adet gecikmesi yaşadığı durumda bu teste başvurulabilir.

İlk test yapıldığında test çubuğunda tek çizginin olması durumunda gebeliğin olmadığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra idrarda gebelik testi test çubuğunda silik ya da belirgin ikinci çizginin oluşması halinde bu durum, hamileliği ifade eder. Her saat yapılabilen idrarda hamilelik testi, günün farklı saatlerinde yapılabilir. Bunun yanı sıra sabah ilk idrarda yapılan test çok daha sağlıklı sonuç verecektir.

Kanda Hamilelik Testi

Hamilelik testleri içerisinde yer alan ve kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlayan kanda hamilelik testi kapsamında kan tahlili yapılır. Bu test ile tıbbi prosedürlere göre koldan kan alınır. Kan alındıktan sonra laboratuvar ortamında B-hCG testi yapılmaktadır. Her ne kadar kanda çıkan değer net olmasa da kanda hamilelik testi, hamilelik konusunda çok daha kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

Kanda yapılan B-hCG testi ve hamileliğin süresi ile ilgili şu bilgileri vermek olanaklıdır:

  • 3 haftalık hamilelik: 5-50 mIU/L
  • 4 haftalık hamilelik: 5-426 mIU/L
  • 5 haftalık hamilelik: 18-7340 mIU/L
  • 6 haftalık hamilelik: 1080-56500 mIU/L

Test değerlerinin 2 ila 3 kat artması, sağlıklı gebeliği ifade eder. Bunun yanı sıra değer artışı, dış gebelik ve kimyasal gebelik gibi durumları da ortaya çıkarır.

Evde Gebelik Testi

Evde gebelik testi, hastane ortamında gebelik testini yapamayacak durumda olan kişilerin yararlanabilecekleri bir hizmet türüdür. Kanda hamilelik testi ev ortamında yapılarak kişinin gebe olup olmadığı anlaşılır. İdrarda gebelik testine göre çok daha avantajlı olan kanda hamilelik testi, genel olarak şu avantajları bünyesinde barındırır:

  • Kanda bulunan B-hCG seviyesi tespit edilir, sağlıklı gebelik ile ilgili net bilgi alınmasını sağlar.
  • İdrarda hamilelik testine göre 7 ila 12 gün daha erken hamilelik testi yapılmasını mümkün kılar. Bu nedenle gebeliğin ilk zamanlarında bilgi alınmasını sağlar.

Kanda gebelik testinin laboratuvar ortamında yapılması gerekli olduğundan, evde gebelik testi hizmetinden yararlanılabilir. Bu sayede gebelik şüphesi bulunan kadından kan alınarak bu kan testi laboratuvar ortamında değerlendirilebilmektedir.

Gebelik Testi Nasıl Yapılır?

Kanda gebelik testi, tıbbi prosedürlere göre yapılır. Gebelik şüphesi bulunan kişiden bir tüp kan alınır. Alınan kan, laboratuvar ortamında analiz edilerek kandaki B-bCG oranı tespit edilir. Analiz sonuçları 1-3 saat arasında çıkmaktadır. Döllenme üzerinden 11 gün geçtikten sonra kan numunesi alınmalı, numunenin kontrolleri yapılmalıdır.

Gebelik Testi Ne Zaman Yapılmalı?

Gebeliğin tam olarak teşhis edilebilmesi için en uygun zamanda testin yapılması oldukça önemlidir. Gebeliğin net bir şekilde belli olabilmesi adına döllenmeden sonraki 11. günde testin yapılması gerekmektedir. 11 gün sonra kan numunesi alınmalı, kan numunesi laboratuvar ortamına gönderilmelidir.

Konfor Sağlık Kabini, evde gebelik testi hizmeti sunarak hastaneye gidemeyen kadınların ev ortamında gebelik testini yaptırmasını mümkün kılmaktadır. Alanında uzman sağlık personelleri tarafından yapılan test kapsamında kandan numune alınır. Laboratuvar ortamında analiz edilerek kişinin gebe olup olmadığı netleştirilmektedir. İdrardaki gebelik testine göre çok daha avantajlı olan kanda hamilelik testi, tıbbi prosedürlere göre uygulanır.