Ağız Yoluyla Beslenemeyen Hastalara Evde Serum Hizmeti Nasıl Verilir?

evde serum takma

Evde serum hizmeti, birçok farklı nedenden ötürü verilen ve hastanın genel sağlık durumunu iyileştirmeyi hedefleyen uygulamalar bütünüdür. Serum uygulamasının gerekli olduğu durumlar arasında, ağız yoluyla beslenememek yer almaktadır. Bu tür durumlarda parenteral beslenme olarak da tanımlanan intravenöz serum uygulamaları gerçekleştirilir. Hasta için gerekli besinler, serum yoluyla verilerek hasta beslenmesi sağlanır. İntravenöz serum uygulamasının doğru ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hizmetin nasıl verildiği hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Peki ama ağız yoluyla beslenemeyen hastalara evde serum hizmeti nasıl verilir?

İntravenöz Serum Uygulaması Nedir?

Ağız yoluyla beslenemeyen hastalarda uygulanan İntravenöz serum uygulaması, besinlerin bir kateter yoluyla hastaya verilmesi işlemidir. Evde serum hizmeti kapsamında yer alan uygulama, hastanın gastrointestinal sisteminin besinleri işleyemediği durumlarda tercih edilir. Serum yoluyla karbonhidrat, protein gibi makro besinler; vitamin ve mineral vb. mikro besinler ile hasta için gerekli olan sıvılar dengeli bir şekilde karıştırılır. 

İntravenöz Serum Uygulamasının Aşamaları

İntravenöz serum uygulamasının çeşitli adımları bulunur. Bu adımların her biri, uygulamanın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına doğrudan etkide bulunur. Evde serum hizmeti kapsamında yer alan adımlar genel hatlarıyla şu şekildedir:

  • Serum uygulamasına hazırlık: Bu aşamada sağlık personeli tarafından hastanın genel durumu değerlendirilir. Serum için gerekli ekipmanlar temin edilir. Ortamın sterilizasyonu gerçekleştirilerek bu aşama tamamlanır.
  • Serum uygulaması süreci: İlk olarak serum hazırlanır. Arından uygulama bölgesi hazırlanarak kateter takılır. Steril hortum, kateter göbeğine bağlanır. Serum akışı başlatılır. 

Serum Uygulamasına Hazırlık

Evde serum hizmeti kapsamına giren İntravenöz serum uygulaması için ilk olarak serum uygulamasına hazırlık gerçekleştirilmelidir. Hastanın değerlendirilmesi, ekipman hazırlığı başta olmak üzere birçok adım; serum uygulamasına hazırlık dahilindedir. 

Sağlık Personeli Tarafından Hastanın Durumu Değerlendirilir

İlk olarak hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Yapılan değerlendirme ile birlikte hastanın beslenme gereksinimleri tespit edilir. Bu doğrultuda uygun bir beslenme programı hazırlanır. Alanında uzman sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen bu adım, hastanın ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi noktasında son derece önemlidir. 

Gerekli Ekipmanlar Temin Edilir

Evde serum hizmeti kapsamında, gerekli ekipmanlar temin edilmelidir. İntravenöz tüpleri, steril pansumanlar, kateterler, şırınga; serum uygulaması için gerekli olan ekipmanlar arasında yer alır.  

Ortamın Sterilizasyonu Sağlanır

Ortamın sterilizasyonu, uygulamanın çok daha başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan unsurlar arasında yer alır. Serum takma ve çıkarma işlemleri sırasında kullanılan ekipman ve ortam steril olmadığı takdirde; hastanın enfeksiyon riski olacaktır. Bu nedenle güvenli bir uygulama adına gerekli sterilizasyon çalışmaları yapılmış olmalıdır. 

Serum Uygulaması Süreci

İntravenöz serum uygulamasında diğer bir adım, serum uygulama sürecidir. Bu aşamada artık hasta hazırlanır ve serum uygulaması başlatılır. Evde serum hizmeti kapsamında, alanında uzman sağlık personelleri tarafından gerekli işlemler yapılır. Serumun hazırlanması, uygulama bölgesinin seruma hazırlığının gerçekleştirilmesi, kateter takılması başta olmak üzere çeşitli adımlar uygulanır. 

Serum Hazırlanır

Serum solüsyonunun hazırlanması, serum uygulama sürecinin ilk adımıdır. Serum hazırlanırken sterilizasyona oldukça fazla önem verilmelidir. Alanında deneyimli sağlık çalışanı, serumu nasıl seyreltmesi gerektiğini bilmekte olup bu aşamada tıbbi prosedürlere uygun hareket etmesi gerekecektir. Sağlık çalışanı tarafından serum solüsyonu, steril ve kullanıma hazır şişe ya da torbalarda paketlenir. 

Uygulama Bölgesi Hazırlanır

Evde serum hizmeti uygulamalarında bir diğer adım, uygulama bölgesinin hazırlanmasıdır. İlk olarak kateter yerleştirilebilmesi için uygun bölge seçilir. Kol damarları, genellikle kateter için en uygun bölgelerdir. Uygun alan belirlendikten sonra alan, antiseptik bir solüsyonla dikkatli bir şekilde temizlenir. Ardından uygulama yapılan alan kuruyana kadar beklenir. 

Kateter Takılır

Bu aşamada kateter doğrudan damar içine yerleştirilebilir. Bunun yanı sıra introdüser iğne de kullanılabilir. Yapılan işlem sonrasında kateter, steril bir pansuman ile ya da bantla sabitlenir. 

Hortum Bağlanır

Steril hortum, kateter göbeğine tıbbi prosedürlere uygun bir şekilde bağlanır. Burada önemli olan nokta, steril hortumun başarılı bir şekilde sabitlenmesidir. Herhangi bir sızıntı olmadığından emin olunmalıdır. Evde serum hizmeti kapsamında yer alan ve son derece önemli olan bu aşama, serum uygulamasının sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına destekte bulunacaktır. Tüm klempler, tıbbi prosedürlere uygun şekilde açılmalıdır. 

Serum Akışı Başlatılır

Serum akışının başlatılabilmesi için klemp yavaşça açılır. Bu aşamada süreç yakından izlenmelidir. İnfüzyon hızının uygun olduğundan emin olunmalıdır. Uygulama boyunca hastanın rahat ve konforlu olup olmadığı tespit edilir. Serum akışının başlatılmasından sonra, hastanın durumu yakından takip edilmek durumundadır. Daha önceden belirlenen uygulama süresi ve sıklığına uygun bir şekilde çalışmalarda bulunulur. Ayrıca işlem sürecince ortamın sterilizasyonu sağlanır. Aksi halde enfeksiyon riski görülebilir. 

İntravenöz Serum Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Evde serum hizmeti kapsamında yer alan intravenöz serum uygulamasında dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunur. Bu hususlar özet olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Yapılan işlemlerin tamamı, tıbbi prosedürlere uygun olmalıdır.
  • Uygulama, alanında uzman ve bilgi sahibi sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilmelidir. 
  • Uygulama boyunca ortamın sterilizasyonu sağlanmalı, hastanın enfeksiyon riski minimalize edilmelidir.
  • Her aşama birbiriyle ilintili olduğundan bütün aşamalarda titiz hareket edilmelidir.
  • Uygulama boyunca hasta yakından izlenmeli, herhangi bir sorunun görülmesi halinde acil müdahalede bulunulmalıdır.
  • Serum takma işlemi kadar serum çıkarma işlemi de önemli olduğundan, serumun çıkarılması aşamasında da tıbbi prosedürler ön planda tutulmalıdır.

Gerçekleştirilen işlemler sayesinde ağızdan beslenme konusunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalan bireyler, tedavi süreci boyunca ihtiyaç duydukları besinleri alabilmektedir. Bu nedenle İntravenöz serum takma ve çıkarma işlemlerinde her zaman profesyonel ve uzman desteği talep edilmelidir.

Categories : Genel